Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/970 π.ε./16231/8-2-1991 - ΦΕΚ 318/Β/13-5-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το μοναστηριακό συγκρότημα της I. Mονής Γενεσίου Θεοτόκου, που βρίσκεται στη θέση Στάνα , ανατολικά του χωριού Eπινιανά N. Eυρυτανίας, ως δείγμα της αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής τέχνης στην περιοχή αυτή κατά τα τέλη του 18ου αιώνος και αρχές 19ου αι. "
KN5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Επινιανά. Ι. Μονή Γενεσίου Θεοτόκου.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
Επινιανών

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι