Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/9263/269/4-2-2005 - ΦΕΚ 211/Β/17-2-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Άνω Βαρσαμόνερου, Δήμο Νικηφόρου Φωκά, Ν.Ρεθύμνης, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Βαρσαμόνερου, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνης, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας, διότι είναι αξιόλογο κτίριο ειδικής λειτουργίας (διδακτήριο), σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων στην Κρήτη την Τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.Επίσης, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες τους.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Άνω Βαρσαμόνερου, Δήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνης, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του .
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Άνω Βαλσαμονέρου
Άνω Βαλσαμόνερον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας