Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2543/71854/27-11-1980 - ΦΕΚ 1258/Β/6-12-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης κτιρίου στα Καμάρια Ιστιαίας Ευβοίας, ιδιοκτησίας Αγγελή Βλαχοθανάση και Αικατερίνης Γλύκου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1469/50 το νεοκλασικό κτίριο στα Καμάρια Ιστιαίας Ευβοίας, ιδιοκτησίας Αγγελή Βλαχοθανάση και Αικατερίνης Γλύκου, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με την αυστηρά συμμετρική διάταξη των όψεων, καθώς και αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως είναι τα πλαίσια των ανοιγμάτων, οι παραστάδες της εισόδου που φέρουν τοξωτό υπέρθυρο, τα περίτεχνα κιγκλιδώματα και τα σιδερένια φουρούσια των μπαλκονιών, η διακοσμητική κόγχη πάνω από το κεντρικό θύρωμα και το τριγωνικό αέτωμα της στέγης στον άξονα συμμετρίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης στο εσωτερικό του κτιρίου οι ζωγραφιστές ξύλινες οροφές και οι διακοσμημένες πόρτες."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στα Καμάρια, ιδ. Αγγελή Βλαχοθανάση και Αικατερίνης Γλύκου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Καμαρίων
Καμάρια
Αστικά Κτίρια