Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2870/2119/28-11-1995 - ΦΕΚ 55/Β/26-1-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των καλντεριμιών του οικισμού Μεκουνίδα Γραμπιάς Καρυστίας και ορισμός ζώνης προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα καλντερίμια του οικισμού Μεκουνίδα Γραμπιάς Καρυστίας, διότι αποτελούν αξιόλογα δείγματα λαϊκής Αρχιτεκτονικής και συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής. Για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων ορίζεται ζώνη προστασίας 20 μ. από κάθε πλευρά των καλντεριμιών".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καλντερίμια οικισμού Μεκουνίδα
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Γραμπιάς
Μεκουνίδα
Οδικό σύστημα