Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1063/21236/31-5-1984 - ΦΕΚ 455/Β/9-7-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου παλαιού ελαιοτριβείου στην Κοινότητα Γραμπιάς Ν. Ευβοίας ιδιοκτησίας Αρετής και Ιωάννου Τσέλου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το Ν 1469/1950, το παλιό ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας Αρετής και Ιωάννου Τσέλου στην Κοινότητα Γραμπιάς Καρυστίας Ν. Ευβοίας, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και είναι ένα από τα ελάχιστα κτίσματα ειδικής λειτουργίας που έχουν διασωθεί στην περιοχή. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής των μέσων του 19ου αιώνα. Είναι κτίριο λιθόκτιστο, ορθογώνιας κάτοψης. Μία ενδιαφέρουσα είσοδος (ράμπα) επενδυμένη με πέτρα της περιοχής οδηγεί στο υπόγειο όπου σώζονται ο μαρμάρινος τροχός, το μηχάνημα συνθλίψεως της ελιάς κλπ.
Το παραπάνω κτίριο, γνωστό ως "λιοτρίβι του Κόλλια", αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την περιοχή της Καρυστίας, όπου η παραγωγή του λαδιού αποτελούσε το σημαντικότερο στοιχείο της οικονομικής ζωής των κατοίκων".


Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό ελαιοτριβείο ("λιοτρίβι του Κόλλια") στη Γραμπιά, ιδ. Αρετής και Ιωάννη Τσέλου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Γραμπιάς
Γραμπιά
Αγροτική Οικονομία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία