Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 14070/12-9-1970 - ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν: Όπως κηρυχθή ως αρχαιολογικός χώρος η θέσις "Πελέκι Mαντουδίου", ήτοι η μικρά κοιλάς, ήτις κείται μεταξύ της θέσεως Kαστρί και του Λόφου Προφήτου Hλίου Mαντουδίου".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος κοιλάδας "Πελέκι Mαντουδίου".
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΚΗΡΕΩΣ
Κηρίνθου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πελέκι"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΚΗΡΕΩΣ
Μαντουδίου

Αρχαιολογικές Θέσεις