Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3555/184/26-4-1996 - ΦΕΚ 411/Β/29-5-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής Λεύκας Ν. Στύρων της νήσου Ευβοίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή Λεύκας Ν. Στύρων της νήσου Ευβοίας, επειδή παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις κατοίκησης κατά τους προϊστορικούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους.
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ακτογραμμή -1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:...


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/ α 1: 5000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)


1 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21292,9 - 9547,9 1- 2 552,29 +38 15 +00 15
2 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21633,7 - 9113,3 2- 3 344,17 +38 15 +00 15
3 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21865,4 - 9257,7 3- 4 280,28 +38 15 +00 45
4 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21856,9 - 9537,9 4- 5 150,41 +38 15 +00 45
5 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21750,3 - 9643,1 5- 6 746,50 +38 15 +00 45
6 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21557,9 - 10192,6 6-7 391,50 +38 15 +00 15
7 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21263,0 - 9935,1 +38 15 +00 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι αποστάσεις υπολογίστηκαν με συντεταγμένες Κ.Φ. φ =38 15, λ =+00 15


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη Λεύκα Στύρων (ενδείξεις κατοίκησης κατά τους προϊστορικούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ
Νέων Στύρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα