Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3374/46698/16-10-1991 - ΦΕΚ 887/Β/30-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το κτίριο του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Σκύρου, ιδιοκτησίας Δήμου Σκύρου, διότι εξωτερικά παρουσιάζει σχετικώς δυσεύρετο δείγμα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής, ειδικά κατά την ευθύς μετά τον πόλεμο περίοδο και μάλιστα στη νησιώτικη Ελλάδα. Επίσης είναι κτίριο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς των κατοίκων του νησιού".


Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Σκύρου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας