Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/39237/1740/16-7-1979 - ΦΕΚ 750/Β/6-9-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του κτιρίου του Δημαρχείου Κύμης Ευβοίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε σαν έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτίριο του Δημαρχείου Κύμης Ευβοίας, γιατί αποτελεί αξιολογότατο κτίσμα με μεγάλο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον (επιμέλεια στη δόμηση των πλαισίων των ανοιγμάτων και των γωνιών του κτιρίου με κανονικούς ορθογώνιους λαξευμένους δόμους από τοπικό άσπρο πέτρωμα, ωραίες υδατογραφίες στα ταβάνια κλπ).
Επιπλέον το παραπάνω κτίριο είναι ένα από τα ελάχιστα παλαιά κτίσματα του είδους αυτού που απόμειναν στην Κύμη Ευβοίας".


Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Δημαρχείου Κύμης
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ
Κύμης
Κύμη
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης