Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 16-8-1937 - ΦΕΚ 335/Α/25-8-1937
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσομεν διατηρητέα ιστορικά μνημεία το εν Νάξω Φραγκικόν Φρούριον, τον εν Καλαβρύτοις Παλαιόν Πύργον του Βοεβόδα Αρναούτογλου, την εν Ρεθύμνω Ενετικήν Λέσχην, τα εν Γερακαρίω και εν Γάβρα του Nομού Kιλκίς αποκαλυφθέντα αρχαία και έκτασιν πέριξ αυτών του μεν πρώτου δύο στρεμμάτων, του δε δευτέρου τριών στρεμμάτων".

Ν 2447, άρθρο 15
ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Γάβρα - Οικισμός Γάβρας Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αντιγονείας
Γάβρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λότζια (Ενετική Λέσχη)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Αστικά Κτίρια
Οικισμός ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γερακαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πύργος του Βοεβόδα Αρναούτογλου στα Καλάβρυτα
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Φραγκικό φρούριο Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Νάξου
Νάξος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια