Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9988/472/23-2-2000 - ΦΕΚ 271/Β/9-3-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των θέσεων "Πλάτωμα" και "Κάμπος" κοιν. Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις της περιοχής Αλιβερίου, της επαρχίας Καρυστίας, νομού Ευβοίας, για την προστασία των αρχαίων που εντοπίστηκαν σ΄ αυτές:
Α) Το ύψωμα "Πλάτωμα" ευρισκόμενο αριστερά του αμαξωτού δρόμου Χαλκίδας- Αλιβερίου, όπου εντοπίστηκαν λείψανα προϊστορικής κατοίκησης.
Β) Τη θέση "Κάμπος" στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Χαλκίδας- Αλιβερίου, όπου εντοπίστηκε τμήμα οικοδομήματος κτισμένου από ογκόλιθους.
Οι παραπάνω αρχαιολογικές θέσεις περικλείονται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2...,10,11 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αρ. 6407/8 και 6408/7 φύλλα χάρτη της ΓΥΣ και αντιστοιχεί σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:

ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ "ΠΛΑΤΩΜΑ" ΚΑΙ "ΚΑΜΠΟΣ" ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/ α 1: 5.000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

1 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 5384.3 17898.5 1 - 2 270.92
2 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 5467.6 17640.7 2 - 3 221.02
3 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 5441.7 17421.2 3 - 4 448.45
4 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 5149.4 17081.1 4 - 5 1052.83
5 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 4155.4 16734.1 5 - 6 196.82
6 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 3973.1 16659.9 6 - 7 344.92
7 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 3638.0 16578.2 7 - 8 210.00
8 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 3437.3 16640 8 - 9 654.96
9 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 3314.8 17283.4 9 - 10 558.53
10 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 3532.4 1797.8 11- 12 655.47
11 6408.8 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 4155.9 18000 11 - 1 123259
1 6408.7 ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ 5384.3 17898.5

KΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κάμπος" Αλιβερίου (τμήμα οικοδομήματος)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ
Αλιβερίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Πλάτωμα" Αλιβερίου (λείψανα προϊστορικής κατοίκησης)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ
Αλιβερίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα