Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/49231/1251/28-6-2005 - ΦΕΚ 970/Β/12-7-2005
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1576/ 29481/ 12.5.1995 δια του χαρακτηρισμού ως μνημείου του μηχανισμού του ρολογιού ,που βρίσκεται στον Πύργο του Ρολογιού στην ομώνυμη Πλατεία της πόλης της Νάουσας (Ν. Ημαθίας) φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Ναούσης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 β του ν. 3028/2002, το ρολόι με όλο το μηχανισμό του, που βρίσκεται στον Πύργο του Ρολογιού, στην ομώνυμη πλατεία της Νάουσας στο Ν. Ημαθίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Ναούσης, διότι πρόκειται για εξαιρετικά αξιόλογη τεχνική κατασκευή του 19ου (1895), του γνωστού οίκου ωρολογοποιίας JOHN SMITH - SONS του Ηνωμένου Βασιλείου (στην περιοχή του Derbyshire), που δωρήθηκε στην πόλη από τον Ναουσαίο ευεργέτη Γεώργιο Α. Κύρτση και είναι συνδεδεμένο με τη ζωή της πόλης.
Ο μηχανισμός του ρολογιού αποτελεί, αφενός σημαντική μαρτυρία της προσπάθειας της τεχνικής να επιτύχει την ακριβή μέτρηση του χρόνου, βασιζόμενη στις αρχές λειτουργίας του εκκρεμούς του Ολλανδού φυσικού και αστρονόμου Christian Huygens, και αφετέρου ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο που οι αναπτυσσόμενες κοινωνίες κατά το 19ο αιώνα μεταβάλουν τις προηγούμενες αντιλήψεις για το χρόνο.
Ο μηχανισμός του ρολογιού που βρίσκεται στον «Πύργο του Ρολογιού», στην ομώνυμη πλατεία της Νάουσας, μαζί με κτίσμα του Πύργου που έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο με παλαιότερη απόφαση, αποτελούν μία αναπόσπαστη ενότητα, ένα ενιαίο σύνολο που αποτελεί τοπόσημο και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλεως.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μηχανισμός του ρολογιού ,που βρίσκεται στον Πύργο του Ρολογιού, στην ομώνυμη Πλατεία της πόλης της Νάουσας (Ν. Ημαθίας) φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Ναούσης.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Ωρολόγια