Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/525/11/7-1-1981 - ΦΕΚ 65/Β/30-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Ελιά κοινότητας Νικήτα Ν. Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε: ότι τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής που βρίσκεται στη θέση Ελιά, κοινότητος Νικήτα, επαρχίας Χαλκιδικής, Ν. Χαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
Η βασιλική είναι τρίκλιτη με κτιστό σύνθρονο και νάρθηκα".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ελιά Νικήτης Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτης (Νικήτα)
Ελιά (Δ.Δ.Νικήτης)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι