Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/6393/182/27-2-2002 - ΦΕΚ 312/Β/15-3-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Ευαγγελισμού, της επαρχίας Ελασσόνας, του Νομού Λαρίσης, ως μνημείου χρήζοντας ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στην κοινότητα Ευαγγελισμού, της επαρχίας Ελασσόνας, νομού Λαρίσης, ως μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας, με ακτίνα προστασίας 50 μ. περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β' ημίσεως του 19ου αιώνα.
Πρόκειται για μονόχωρο κτίσμα με δίρριχτη στέγη, που καλύπτεται με κεραμίδια γαλλικού τύπου.
Στο εσωτερικό του ναού από το ζωγραφικό διάκοσμο σώζεται μόνο η παράσταση της Πλατυτέρας στην κεντρική κόγχη του Ιερού Βήματος και η παράσταση της Αποκαθήλωσης στην κόγχη της Προθέσεως. Μία από τις εικόνες του απλού ξύλινου τέμπλου του ναού χρονολογείται, βάσει επιγραφής, στα 1873. Ανάλογης χρονολόγησης είναι και το βημόθυρο".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν. 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στον Ευαγγελισμό
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ευαγγελισμού Ελασσόνος
Ευαγγελισμός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι