Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1Φ32/ΚΗΡ/61768/2040 π.ε./3-1-2002 - ΦΕΚ 82/Β/30-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου στη θέση Σαρακίνα, Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη θέση Σαρακίνα, Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο προστασίας 100 μ. γύρω του, επειδή ανήκει σε μια ομάδα ναών σημαντική για τη γνώση της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής της Θεσσαλίας.
Πρόκειται για μονόχωρο κεραμοσκεπή ναό με δίρριχτη στέγη. Από το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού διασώζονται μόνο οι τοιχογραφίες στον ανατολικό τοίχο του Ιερού Βήματος οι οποίες χρονολογούνται στον 18ο αι."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Τιμίου Προδρόμου στη θέση Σαρακίνα
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
Καναλίων
Κανάλια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι