Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61679/2033 π.ε./3-1-2002 - ΦΕΚ 70/Β/28-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Κοίμησης Θεοτόκου, Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου, που βρίσκεται στη θέση Λάσδα, Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 100 μέτρα γύρω του, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της μεταβυζαντινής περιόδου στη Θεσσαλία.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική, του 1856, με νάρθηκα στα δυτικά και ημικυκλική κόγχη στην ανατολική πλευρά.
Η θύρα εισόδου στη νότια πλευρά φέρει προστώο.
Ο ζωγραφικός διάκοσμος περιορίζεται στη κόγχη της Προθέσεως με την παράσταση της Αποκαθήλωσης."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη θέση Λάσδα Καρδίτσης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
Καναλίων
Κανάλια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι