Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61678/2034/3-1-2002 - ΦΕΚ 70/Β/28-1-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στη θέση Μούρκος, στο Δημ. Διαμ. Καναλιών, Δήμου Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας με περιβάλλοντα χώρο 100 μ. γύρω του, επειδή πρόκειται για λιθόκτιστη τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο νάρθηκα στα δυτικά και ημικυκλική κόγχη στην ανατολική πλευρά, ανήκει σε μια χαρακτηριστική ομάδα ναών μεταβυζαντινής περιόδου στη Θεσσαλία.

Διασώζει δύο θύρες εισόδου με λιθανάγλυφα θυρώματα, στη δυτική και νότια πλευρά. Η νότια είσοδος φέρει προστώο με δίρριχτη, εγκάρσια προς του κατά μήκος άξονα του ναού στέγη.

Ο ναός κτίστηκε το 1862 σύμφωνα με επιγραφή στο λιθανάγλυφο της δυτικής εισόδου."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη θέση Μούρκος Ν. Καρδίτσης.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
Καναλίων
Κανάλια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι