Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/27525/530/16-6-1993 - ΦΕΚ 529/Β/15-7-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
''Xαρακτηρίζουμε το ασκηταριό της Aνάληψης, που βρίσκεται στη θέση ''Tαμπούρια'" της Κοινότητας Καμενίτσας, επαρχίας Γορτυνίας, Nομού Aρκαδίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Στο εσωτερικό του ασκηταριού, τμήματα των επιχρισμένων τοιχωμάτων διατηρούν τοιχογραφίες του 17ου αι. και δύο δεσποτικές εικόνες του τέμπλου χρονολογούνται στο 1887.
Tο ασκηταριό έχει ιστορική σημασία ως οχυρωμένο καταφύγιο κατά την επανάσταση του 1821''.

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ασκηταριό Ανάληψης στη θέση ''Tαμπούρια'" Καμενίτσας
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ
Καμενίτσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι