Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2582/41722/15-1-1986 - ΦΕΚ 54/Β/21-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης τεσσάρων (4) Δημοτικών Σχολείων και ενός (1) Γυμνασίου στη Νάουσα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, τα κτίρια του 1ου και 2ου Δημοτ. Σχολείου επί των οδών Μιχαήλ Λόγιου και Βενιζέλου (πρώην Αμερικής), το κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, στις οδούς Χατζηκουρκούτα και Καρανάτσιου, το κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου στην πάροδο Σοφρωνίου και το Λάππειο Γυμνάσιο στην Πλατεία Παναγίας στη Νάουσα, ως έργα τέχνης και ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, διότι πρόκειται για κτίρια μοναδικά, χτισμένα μεταξύ 1897 και 1922, που το καθένα έχει το δικό του αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, και αποτελούν σημείο αναφοράς για την ιστορία της αρχιτεκτονικής της πόλης της Νάουσας, καθώς και πολιτιστικό, συναισθηματικό και ιστορικό ερέθισμα για τους κατοίκους, λόγω της λειτουργίας τους ως σχολεία.
Είναι λιθόκτιστα, διώροφα με τονισμένη είσοδο (μνημειακό πρόπυλο) με κολώνες ή παραστάδες που στηρίζουν ανοικτό εξώστη, και όλα σχετίζονται με το όνομα ενός ευεργέτη (Γαλάκεια το 3ο Δημ. Σχολείο, Σεφέρτζειο το 4ο Δημ. Σχολείο, Λάππειο το Γυμνάσιο) ή των ομογενών της Αμερικής (1ο και 2ο Δημ. Σχολεία).
Επίσης τα διακρίνει η λιτότητα των γραμμών, η κομψότητα των όγκων και η συμμετρία των ανοιγμάτων των όψεών τους".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Λάππειο Γυμνάσιο
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας
Νάουσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας