Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/27745/724/8-8-1988 - ΦΕΚ 665/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την οικία Καμπίτση, που βρίσκεται στα Τζανάτα Κεφαλλονιάς, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχοντικού του 18ου αιώνα.
Η οικία έχει κάτοψη σε σχήμα ανάποδο Γ' (L). Στην εσωτερική πλευρά του Γ ανοίγεται θολωτή είσοδος με πεταλόμορφο τόξο, στο δεξί ποδαρικό του οποίου υπάρχει πρόχειρο χάραγμα στο κονίαμα με χρονολογία 1766. Το κτίριο έχει υποστεί νεώτερες μετασκευές και διαμορφώσεις ".

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Καμπίτση
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Πόρου
Τζανάτα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια