Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/30909/796/8-8-1988 - ΦΕΚ 665/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι είναι αρχαίο μνημείο κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί Αρχαιοτήτων" ο ερειπωμένος βυζαντινός ναός του Σωτήρα στα Λεβεντάτα Κεφαλλονιάς.
Ο ναός διασώζει λείψανα τοιχογραφιών που είναι δυνατόν να χρονολογηθούν στο 13ο αιώνα ".

Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός του Σωτήρα
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Πόρου
Τζανάτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι