Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 6478/26-7-1965 - ΦΕΚ 523/Β/16-8-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
Αποφασίζομεν:
" Την κήρυξιν του εντός των τειχών της πόλεως Χανίων μετά του χώρου της τάφρου και των λιμενικών εγκαταστάσεων συγκροτήματος οικοδομικών τετραγώνων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, τα δε εν αυτώ λίαν ενδιαφέροντα δια την ιστορίαν της ελληνικής αρχιτεκτονικής μεταγενέστερα του 1830 κτίρια ως χρήζοντα της ειδικής προστασίας του Ν 1469/1950."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σύνδεση δελτίων.
Τελευταία Ενημέρωση 17-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Η πόλη των Χανιών (μέσα στα τείχη)
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Οικιστικά Σύνολα
Νότιο τμήμα οδού Σκρύδλωφ. Αποχαρακτηρισμός.
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Οικιστικά Σύνολα