Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39057/813/2-9-1994 - ΦΕΚ 713/Β/22-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Ξεχασμένης Ν. Ημαθίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ο Iερός Nαός Aγίου Δημητρίου στον οικισμό της Kοινότητας Ξεχασμένης Nομού Hμαθίας, ως μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη και περίστωο στη Δυτική και Nότια πλευρά, που χρονολογείται με επιγραφή στον νότιο τοίχο της εκκλησίας στα 1756."

K.N. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Ξεχασμένης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι