Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/2315/15/16-3-1981 - ΦΕΚ 345/Β/16-6-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως της θέσης "Τούμπα του Βασιλιά" της Κοινότητας Κυψέλης Ν. Ημαθίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τη θέση "Τούμπα του Βασιλιά", δασικής και χέρσας εκτάσεως 172 στρεμμάτων περίπου, της Κοινότητας Κυψέλης Ν. Ημαθίας, ως αρχαιολογικό χώρο, διότι έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι ο χώρος είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με διπλή διακεκομμένη διαγράμμιση".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τούμπα Βασιλιά
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
Κυψέλης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα