Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/31074/1930/4-8-1988 - ΦΕΚ 661/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο ιδιοκτησίας Κ.Μπουλάκη στην οδό Δημοσθένους 3 στη Βέροια, γιατί ο όγκος του και τα εξωτερικά μορφολογικά του στοιχεία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αδιάσπαστα από το σύνολο των γειτονικών οικιών.
Επίσης το κτίριο αποτελεί σημείο αναφοράς συνδεδεμένο με την μνήμη των κατοίκων της περιοχής ".
Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Δημοσθένους 3, ιδιοκτησίας Κ.Μπουλάκη
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Αστικά Κτίρια