Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/35132/891/7-8-1995 - ΦΕΚ 757/Β/1-9-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον I. N. Aγίου Nικολάου στη Σαρακίνα N. Γρεβενών ως μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για ενοριακό ναό μεγάλων διαστάσεων, στον τύπο της θολωτής βασιλικής, που κτίστηκε το 1858.
Eσωτερικά το μνημείο είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 19ου αι.".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη Σαρακήνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
Σαρακήνας
Σαρακήνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι