Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/23794/408/22-7-1991 - ΦΕΚ 954/Β/20-11-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε την κήρυξη του Ι.Ναού Καλής Παναγίας (Παναγίας Δοβράς) Βεροίας Ν.Ημαθίας ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που αποτελούσε το καθολικό της Μονής Παναγίας Δοβράς, το οποίο ανακαινίσθηκε το 1844 ".

Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ 122/Β/27-2-1992
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Καλής Παναγίας (Παναγίας Δοβράς)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι