Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3759/9750/12-1-1991 - ΦΕΚ 158/Β/21-3-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης το κτίριο ιδ. Β. Πολλάκη με τους βοηθητικούς χώρους και την αυλή, στον Αλίκαμπο Αποκορώνου Χανίων, γιατί αποτελεί ένα αξιόλογο συγκρότημα, που συνδυάζει αρμονικά στοιχεία τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσική επίδραση στη μορφολογία των επιμέρους στοιχείων, όπως είναι η λαξευτή πέτρινη πρόσοψη στην πλατεία.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδ. Β. Πολλάκη
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Αλικάμπου

Βοηθητικοί Χώροι
Αστικά Κτίρια