Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/29393/685/16-8-1990 - ΦΕΚ 617/Β/27-9-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της οικίας ιδ. Μανούσου Γρυλάκη, στον Αλίκαμπο Αποκορώνου Χανίων.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την οικία ιδ. Μανούσου Γρυλάκη του Αποστόλου, που βρίσκεται στην κοινότητα Αλικάμπου Αποκορώνου Χανίων, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής των χρόνων της πρώιμης Ενετοκρατίας".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Μανούσου Απ. Γρυλάκη
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Αλικάμπου

Αστικά Κτίρια