Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/51228/2011 π.ε./18-12-1998 - ΦΕΚ 77/Β/8-2-1999
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσίου Γρεβενών ως μνημείου που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσίου νομού Γρεβενών ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική του 1867 με υπερυψωμένο νάρθηκα, γυναικωνίτη στον όροφο και χαγιάτι στην νότια πλευρά. Είναι κτισμένη από πελεκητούς λίθους σε ψευδοϊσόδομο σύστημα. Τα ανώφλια και οι παραστάσεις* θυρωμάτων και φωτιστικών ανοιγμάτων αποτελούνται από ενιαίους πελεκητούς λίθους και η επτάπλευρη εξωτερική αψίδα διαρθρώνεται με τυφλά αψιδώματα που φέρουν στις απολήξεις τους ισλαμίζοντα τόξα διπλής καμπυλότητας και λιθανάγλυφα προσωπεία αποτροπαϊκού χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό του ο ναός διατηρεί στο κεντρικό κλίτος τη σαμαρωτή, νταμπλαδωτή οροφή, το ξυλόγλυπτο τέμπλο με τις δεσποτικές εικόνες του 1868, φιλοτεχνημένες από το Σαμαριναίο αγιογράφο Αδάμ Χρήστου Κράια, το δεσποτικό, τον άμβωνα με φυτικό διάκοσμο και τις μορφές των Αποστόλων. Φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο στην κόγχη του Ιερού (Πλατυτέρα των Ουρανών, Θεία Κοινωνία, Ιεράρχες) και της Πρόθεσης (Επιτάφιος Θρήνος). Στη νότια είσοδο ο ναός φέρει εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο θύρωμα. Στη νοτιοδυτική πλευρά του χαγιατιού ορθώνεται διώροφο κωδωνοστάσιο των αρχών του αιώνα μας".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Κυπαρίσσι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Κυπαρισσίου
Κυπαρίσσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι