Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50619/1229 π.ε/3-3-1988 - ΦΕΚ 192/Β/6-4-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε τα λείψανα του Ενετικού φρουρίου CASTELLO APICORNO, που βρίσκεται στην περιοχή "Καστέλι", Καλύβων Αποκορώνου Χανίων, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο στην έκταση που καταλαμβάνουν, όπως αυτά σημειώνονται στο τοπογραφικό σχέδιο του C. GEROLA που επισυνάπτεται.Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ενετικό Φρούριο CΑSΤΕLLΟ ΑΡΙCΟRΝΟ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Καλυβών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια