Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/242/11206/8-3-1993 - ΦΕΚ 196/Β/26-3-1993
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Τουρκικού Φρουρίου "ΚΟΥΛΕΣ" στη θέση Απτερα Αποκορώνου Ν. Χανίων
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Φρούριο "ΚΟΥΛΕΣ" στη θέση Απτερα Αποκορώνου Ν. Χανίων, διότι αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα Φρουριακής Αρχιτεκτονικής στο νησί και είναι πολύτιμο στοιχείο για την μελέτη της Αρχιτεκτονικής των οχυρομένων κατασκευών αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την ιστορία της Κρήτης.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό Φρούριο "Κούλες"
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΟΥΔΑΣ
Απτέρων
Άπτερα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια