Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9856/9-9-1965 - ΦΕΚ 618/Β/17-9-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων αρχοντικού του 18ου αιώνος.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι αρχοντικά του 18ου αιώνος παρουσιάζοντα εξαιρετικόν ενδιαφέρον ως δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής :
Α'. Καστοριάς
1) Αρχοντικόν Τσιατσαπά εις συνοικίαν Απόζαρι κατασκευασθέν συμφώνως προς δύο επιγραφάς επί γωνιολίθων το 1754. Τούτο ανήκει σήμερον κατά το ήμισυ εις τους κληρονόμους Νικολαΐδη, ήτοι Δέσποιναν, Θωμάν, Νικόλαον και κατά το έτερον ήμισυ εις την Αικατερίνην Σιώμκου.
2) Αρχοντικόν Μπασάρα εις την συνοικίαν Ντολτσό, κατασκευασθέν περί τα μέσα του 18ου αιώνος. Τούτο ανήκει εις την Νίκην Δούκη και τον Ανδρέα Αλβανόν.
3) Αρχοντικόν Σκούταρη εις την συνοικίαν Ντολτσό κατασκευασθέν κατά το β' ήμισυ του 18ου αιώνος. Τούτο ανήκει σήμερον εις τους Χριστόδουλον Παπακώσταν και Αικατερίνη Παπακώστα.
4) Αρχοντικόν Σαπουντζή εις την συνοικίαν Απόζαρι. Τούτο ανήκει σήμερον εις την Ανδρομάχην Μπρουμίδου.
5) Αρχοντικόν Νεράντζη Αϊβάζη εις την συνοικίαν Ντολτσό, ανήκον σήμερα εις τον δήμον Καστοριάς.
6) Αρχοντικόν Ντράσκα εις την συνοικίαν Ντολτσό. Τούτο ανήκει σήμερον εις την Ανδρονίκην Ρούμπα, Ευδοξίαν Λαγγιώτη και Αγνήν Παπά.
7) Αρχοντικόν Νεράντζη εις την συνοικίαν Ντολτσό και συγκεκριμένως εις την γωνίαν των οδών Παπακωνσταντίνου και Δραγωτά 9.
8) Αρχοντικόν Ιωάννου Δ. Αϊβάζη εις την συνοικίαν Ντολτσό παρά την οδόν Πηχεών. Τούτο είναι σήμερον ιδιοκτησία του Σωτηρίου Αϊβάζη.
Β) Κοζάνης:
Το αρχοντικόν παρά την οδόν Τακιατζίδου, ιδιοκτησίας σήμερον του Κωνσταντίνου Γκορτσούλη και Λουκά Μουστάκα, το οποίον φέρει επί λίθου λαξευμένην την χρονολογίαν 1749".

ΚΝ 5351 / 1932, άρθρα 50 και 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό Μπασάρα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Νεράντζη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Ντράσκα (ή Δράσκα)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Σαπουντζή
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Σκούταρη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό στην οδό Τακιατζίδου, ιδ. Κ. Γκορτσούλη και Λ. Μουστάκα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνης
Κοζάνη
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Τσιατσαπά
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικόν Ιωάννου Δ. Αϊβάζη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικόν Νεράντζη Αϊβάζη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια