Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 17319/1319/6-9-1949 - ΦΕΓΔΔ 33/8-10-1949
Τίτλος ΦΕΚ Περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων Νήσου Κάσου.
Κείμενο
Κηρύσσομεν ιστορικά διατηρητέα τα κάτωθι παλαιοχριστιανικά, μεταβυζαντινά και νεότερα μνημεία της νήσου Κάσου:
1. Το ψηφιδωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικής βασιλικής προ του ναϋδρίου "Αρχιστράτηγος" (οικογένεια Μαυρή) παρά το Εμπορειό.
2. Το Βαπτιστήριον μετά των λειψάνων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής δυτικώς του Ναού της Παναγίας εις το Εμπορειό.
3. Τον Ναόν της Παναγίας εις Εμπορειό.
4. Το εξωκκλήσιον "Άγιος, Ιωάννης" εις θέσιν Μαρίτσα, μετά των υπ' αυτό λειψάνων του παλαιοτέρου Ναού.
5. Τον Ναόν της Παναγίας εις το χωρίον Παναγία μετά της παρ' αυτόν μαρμαρίνης σαρκοφάγου.
6. Τον ημιερειπωμένον Ναόν του Αγίου Ιωάννου, νοτίως του προηγουμένου.
7. Τας εξ (6) εκκλησίας εις το χωρίον Παναγιά.
8. Τον Ναόν της Παναγίας του Γιώργη εις το αυτό χωρίον.
9. Τον Ναόν του Αγίου Παντελεήμονος μεταξύ των χωρίων Παναγιά και Πόλι.
10. Την Μονήν του Αγίου Μάμαντος εις θέσιν Απικράνη μετά του ομωνύμου Ναού και των κελίων.
11. Τον Ναόν της Αγίας Τριάδος εις το χωρίον Πόλι.
12. Το ναΰδριον του Αγίου Ονουφρίου εις το αυτό χωρίον.
13. Την Μονήν του Αγίου Γεωργίου εις την θέσιν "Χαδιές", μετά του ομωνύμου Ναού και των κελίων.
14.Το ναΰδριον "Ευαγγελίστρια" εις το χωρίον Αγία Μαρίνα (Βορείως του ναού Αγίας Μαρίνας).
15. Τον Ναόν της Αγίας Μαρίνας εις το ομώνυμον χωρίον.
16. Τον Ναόν του Αγίου Νικολάου, πλησίον του προηγουμένου.
17. Τον Ναόν του Αγίου Ιωάννου παρά την θέσιν Καστέλλι του αυτού χωρίου Αγία Μαρίνα.
18. Τον Ναόν της Αγίας Τριάδος νοτίως του προηγουμένου.
19. Τον Ναόν "ο Χριστός" εις την θέσιν Καστέλλι.
20. Τον Ναόν του Αγίου Φανουρίου δυτικώς του χωρίου Αγία Μαρίνα.
21. Τον Ναόν "ο Αρχιστράτηγος" εν τω χωρίω Αγία Μαρίνα.
22. Τον Ναόν της Παναγίας, νοτίως του προηγουμένου.
23. Τον Ναόν "ο Σταυρός" εν τω αυτώ χωρίω.
24. Τον ημιερειπωμένον Ναόν της Παναγίας του Σαρρή Μανώλη εν τω αυτώ χωρίω.
25. Τον Ναόν της Παναγίας της Αννέτας, ΝΔ του αυτού χωρίου.
26. Τον Ναόν του Αγίου Ιωάννου εν τω νεκροταφείω του χωρίου Αγία Μαρίνα.
27. Τον Ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εις το Φρυ.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βαπτιστήριο και λείψανα βασιλικής στο Εμπορειό Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Έξι εκκλησίες στην Παναγία Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Παναγία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εξωκλήσι Αγίου Ιωάννου και παλαιότερος ναός στη θέση "Μαρίτσα" Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στη θέση "Χαδιές" Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Μάμαντος στη θέση "Απικράνη" Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "ο Σταυρός" στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στο Πόλι Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Πόλιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στη θέση "Καστέλλι" Αγίας Μαρίνας Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στην Παναγία Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Παναγία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονος στην Κάσο
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στο Φρυ Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Φρύ
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Φανουρίου στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αρχιστρατήγου στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας και σαρκοφάγος στην Παναγία Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Παναγία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Σαρρή Μανώλη στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Εμπορειό Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας της Αννέτας στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας του Γιώργη στην Παναγία Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Παναγία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός του Χριστού στη θέση "Καστέλλι" Αγίας Μαρίνας Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κοιμητηριακός Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίου Ονουφρίου στο Πόλι Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Πόλιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Ευαγγελίστριας στην Αγία Μαρίνα Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ


Αγία Μαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψηφιδωτό δάπεδο παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο Εμπορειό Κάσου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥΤμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι