Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/6303/149/25-4-1990 - ΦΕΚ 358/Β/18-6-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου της λιθόκτιστης γέφυρας του Αλιάκμωνα στη θέση "Γεφύρια" της Κοινότητας Κοκκινιάς Ν. Γρεβενών.
Κείμενο
"Aποφασίζουμε:
Tον χαρακτηρισμό της λιθόκτιστης γέφυρας του Aλιάκμονα γνωστής ως "γέφυρα του Πασά" στη θέση Γεφύρια της Kοινότητας Kοκκινιάς Γρεβενών, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 200μ. γύρω από αυτήν.
Πρόκειται γιά μνημειακό έργο παλαιότερο του 19ου αιώνα, από το οποίο σώζονται έξι κύρια τόξα και τέσσερα δευτερεύοντα".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 5.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γέφυρα Αλιάκμονα ("Γέφυρα του Πασά") στη θέση "Γεφύρια" Kοκκινιάς
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
Κοκκινιάς
Κοκκινιά
Γέφυρες