Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/392/10367/2-2-1996 - ΦΕΚ 153/Β/13-3-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Τειχίου Ν. Φωκίδος.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Kοινότητας Tειχίου N. Φωκίδας, με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας, διότι αποτελεί δείγμα σχολικού κτιρίου, συνδεδεμένο άμεσα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Τείχιο
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Τειχίου
Τείχιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας