Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ36/31675/685/2-7-1985 - ΦΕΚ 455/Β/19-7-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Να κηρυχθεί ο Ι.Ναός της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται σε απόσταση 2 χλμ. ανατολικά από την Κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ημαθίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για μονόχωρη βασιλική με νάρθηκα και στοά στη Δ. και Ν. πλευρά. Έχει τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, εικόνες του 19ου αιώνα και ξυλόγλυπτο σταυρό."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίας Μαρίνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
Αγίας Μαρίνης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι