Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/78903/3056 π.ε./7-6-1980 - ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί ανακοινώσεως για την υπαγωγή στον Αρχαιολογικό Νόμο της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Κοιμήσεως Θεοτόκου Τελένδου.
Κείμενο
"Ανακοινώθηκε ότι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική Κοιμήσεως Θεοτόκου Τελένδου, μεγάλων διαστάσεων κτίριο σε σχήμα πιθανώς ελευθέρου σταυρού, λείψανα του οποίου (ημικυκλική αψίδα, νότια εξωτερική πλευρά και περίγραμμα του νάρθηκα, καθώς και πρόσκτισμα στη ΝΔ γωνία) είναι αρχαία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του ΚΝ 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων" και εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού του Νόμου."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιοχριστιανική βασιλική Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τέλενδο Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Τέλενδος (νησίς)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι