Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/31580/834/15-5-2009 - ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/10-6-2009
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής «Σπιθάρι - Παναγιά - Άνω Κάμπος» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μουσιωτίτσας του Δήμου Αγίου Ιωάννου στο Νομό Ιωαννίνων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. δ και 16 του ν.3028/2002,την περιοχή «Σπιθάρι - Παναγιά - Άνω Κάμπος», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μουσιωτίτσας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο Νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα και όπως σε αυτό ορίζεται η περιοχή υπό τα σημεία Α1, Α2, A3, A4, Α5, Α6, Α7, Α8, το οποίο μονογράφεται από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου,διότι η περιοχή αυτή αποτέλεσε το χώρο εξαίρετων ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με την αντίσταση του Ελληνικού Λαού κατά τη διάρκεια της Κατοχής(1941-1944), κορύφωση των οποίων υπήρξε η εκτέλεση τον Ιούλιο του 1943, 152 Ελλήνων πατριωτών από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-10-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιστορικός Τόπος περιοχής «Σπιθάρι - Παναγιά - Άνω Κάμπος» στο Δ. Δ. Μουσιωτίτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μουσιωτίτσης

Ιστορικοί Τόποι