Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36560/2297/14-6-2002 - ΦΕΚ 883/Β/15-7-2002
Τίτλος ΦΕΚ Αποδέσμευση θαλάσσιων περιοχών Καλύμνου για καταδύσεις ψυχαγωγίας.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Την αποδέσμευση της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ του όρμου «Βλυχαδίων» και του όρμου «Πυθάρι» στην παραλία της Καλύμνου για καταδύσεις ψυχαγωγίας. Η περιοχή ορίζεται προς ανατολάς με την ήδη αποδεσμευμένη περιοχή (ΦΕΚ 388/Β/28.5.93 και ΦΕΚ1088/Β/29.12.95) και προς δυσμάς μέχρι το δυτικό πέρας του όρμου «Πυθάρι» σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων μέτρων κατά μήκος της ακτής και όχι πέραν της ισοβαθούς των σαράντα μέτρων.
Η αποδεσμευμένη περιοχή οριοθετείται από τα σημεία που σημειώνονται στο συνημμένο φύλλο χάρτου της Γ.Υ.Σ., στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

Σημείο Χ Ψ
Α1 -3404 21767
Α2 -3475 21665
Α3 -3393 21477
Α4 -3701 21208
Α5 -3730 20997
Α6 -3032 20400
Α7 -3132 19945
Α8 -2695 19877
Α9 -2603 19320
Α10 -2212 19265
Α11 -1740 19540
Α12 -768 19192
Α13 -180 19332
Ζ -180 19615
Η -75 19690

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ν. Κάλυμνος
Νότια της νήσου από τον όρμο Πιθάρι έως τον όρμο Βλυχάδια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 ΖΗΑ1 όπου η γραμμή ΗΑ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Ζ, Η έχουν συντεταγμένες: (βλ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ) που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα ΚΑ. 1:5.000 της ΓΥΣ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7757/5.6".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αποδέσμευση θαλάσσιων περιοχών Καλύμνου Δωδεκανήσου για καταδύσεις ψυχαγωγίας Δημοσίου.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΕνάλιοι Χώροι