Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2062/43046/1-9-1992 - ΦΕΚ 595/Β/30-9-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 και μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους στα όρια ιδιοκτησίας τρία (3) αρχοντικά στην οδό Οικονόμου στην Ποθαία Καλύμνου (συνοικία Άγιος Θεολόγος) ιδιοκτησίας: Κωνσταντίνου Κουρούνη, Ειρήνης Κουτούζη, Γεωργίου Σοφού.
Πρόκειται για αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχοντικών της Καλύμνου με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία χαρακτηριστικά της τοπικής νεοκλασικίζουσας αρχιτεκτονικής, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Γεωργίου Σοφού
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Κάλυμνος
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Ειρήνης Κουτούζη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Κάλυμνος
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Κωνσταντίνου Κουρούνη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Κάλυμνος
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια