Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/38360/2318/30-10-1987 - ΦΕΚ 623/Β/19-11-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το σπίτι του ποιητή Γιάννη Ζερβού στην Πόθια Καλύμνου γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα Καλύμνικου σπιτιού με νεοκλασικά στοιχεία, καθώς και σημείο αναφοράς συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σπίτι του ποιητή Γιάννη Ζερβού στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Αγροτικής Τράπεζας
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑστικά Κτίρια