Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/382/22589/15-4-1992 - ΦΕΚ 346/Β/26-5-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το κτίριο ιδιοκτησίας Νικολάου και Καλλιόπης Βουλουδάκη στην περιοχή Αγ. Θεολόγου στην Ποθαία Καλύμνου, διότι πρόκειται για χαρακτηριστικό αρχοντικό της Καλύμνου, με αξιόλογα νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία στην πρόσοψη".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Νικολάου και Καλλιόπης Βουλουδάκη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑρχοντικά
Αστικά Κτίρια