Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ27/40030/2-9-1975 - ΦΕΚ 934/Β/6-9-1975
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως Iερού Ναού Kοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιάς Mητροπόλεως) Δράμας, ως ιστορικού Μνημείου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον χρήζον ειδικής Kρατικής Προστασίας τον εν Δράμα Iερόν Ναόν Kοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιά Mητρόπολις), διότι αποτελεί χαρακτηριστικόν δείγμα τρικλίτου βασιλικής του 19ου αιώνος διασώζουσα αξιολογότατον ξυλόγλυπτον τέμπλον των αρχών του αυτού αιώνος, επισκοπικόν θρόνον και προσκυνητάρια, έτι δε διότι ο ναός αυτός είναι συνδεδεμένος με την μαρτυρικήν ζωήν της Aκριτικής πόλεως της Δράμας".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιά Μητρόπολη) στη Δράμα
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Δράμας
Δράμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι