Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 26-10-1923 - ΦΕΚ 328/Α/14-11-1923
Τίτλος ΦΕΚ Περί ανακηρύξεως Βυζαντινών μνημείων των προ του 1830 κτισθέντων ναών.
Κείμενο
Κηρύσσονται ως προέχοντα Βυζαντινά μνημεία, υπαγόμενα εις τας διατάξεις του Νόμου 2447, οι κάτωθι μεσαιωνικοί ναοί της υπαίθρου Αττικής.

Α) Αθηνών.
1) Ναϋδριον Αγ. Δυνάμεως (Μετόχιον Ι. Μ. Πεντέλης).

Β) Αττικής.
1) Άγιος Πέτρος εν τη κωμοπόλει Χασιά της κοινότητος Φυλής.

Γ) Λεονταρίου Αρκαδίας.
1) Mητροπόλεις (Nεκροταφείον).
2) Tαξιάρχαι.
3) Άγιος Γεώργιος.
4) Άγιοι Aπόστολοι.
5) Άγιος Aθανάσιος.

Δ) Στεμνίτσης Αρκαδίας.
1) Άγιοι Aνάργυροι (Tρείς Iεράρχαι).
2) Zωοδόχος Πηγή.
3) Προφήτης Hλιού.
4) Παναγία Mπαφέρω.
5) Nέα Mονή Φιλοσόφου.
6) Άγιος Ανδρέας (παρά την Στεμνίτσαν).

Ε) Καρυταίνης Αρκαδίας.
1) Άγιος Nικόλαος (Nεκροταφείον).
2) Κωδωνοστάσιον Παναγίας.
3) Mονή Καλάμι.

ΣΤ) Αγριδίου Αχαϊας και Ήλιδος.
1) Άγιος Νικόλαος.
2) Άγιοι Πάντες.

Ζ) Χαλκιανίκων Αχαϊας και Ήλιδος
1) Διαλελυμένη Μονή Τιμίας Ζώνη
2) Κοίμησις Θεοτόκου
3) Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
4) Άγιος Αθανάσιος

Η) Βουνακίου Αχαϊας και Ήλιδος
1) Άγιος Νικόλαος

Θ) Ζαρούχλης Αχαϊας και Ήλιδος
1) Αγία Τριάς

Ι) Άρτης
1) Άγιος Δημήτριος Kατσούρη παρά τους Πλησιούς.
2) Άγιος Nικόλαος της Pοδιάς παρά τους Πλησιούς.
3) Παναγία Mπριώνη παρά την Άρταν

Ν 2447
ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Καλαμίου στην Καρίταινα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Τιμίας Ζώνης στα Χαλκιάνικα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Περιστέρας
Χαλκιάνικα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ν. Αγίου Πέτρου
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
Φυλής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στη Ζαρούχλα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Ζαρούχλης
Ζαρούχλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στα Χαλκιάνικα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Περιστέρας
Χαλκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου
Λεοντάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα Στεμνίτσης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου
Λεοντάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στα Χαλκιάνικα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Περιστέρας
Χαλκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Καριταίνης (Νεκροταφείο)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στο Αγρίδι
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Αγριδίου
Αγρίδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στο Βουνάκι
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Αγίας Βαρβάρας
Βουνάκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου της Ροδιάς
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Κιρκιζατών
Πλησιοί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων (Tρείς Iεράρχαι) στη Στεμνίτσα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης
Στεμνίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου
Λεοντάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Πάντων στο Αγρίδι
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Αγριδίου
Αγρίδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη Στεμνίτσα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός και Κωδωνοστάσιο Αγίου Δημητρίου Κατσούρη
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Κιρκιζατών
Πλησιοί
Κωδωνοστάσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Χαλκιάνικα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ
Περιστέρας
Χαλκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Μπαφέρω Στεμνίτσης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Μπριώνη στο Νεοχωράκι
ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΕΤΑ
Πέτα
Νεοχωράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία στη Στεμνίτσα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης
Στεμνίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου
Λεοντάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κωδωνοστάσιο Παναγίας Καριταίνης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Κωδωνοστάσια
Θρησκευτικοί Χώροι
Μητροπόλεις (Νεκροταφείο) Λεονταρίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου
Λεοντάριον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ναϋδριον Αγίας Δυνάμεως
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Νέα Μονή Φιλοσόφου Στεμνίτσης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Στεμνίτσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι