Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/491/25654/17-5-1993 - ΦΕΚ 384/Β/28-5-1993
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης των περιστεριώνων των περιοχών Γαυρίου, Αγίας Μαρίνας, Παλαιοκάστρου, Κορθίου, Όρμου Κορθίου, Καππαριάς, Κουμαρίου, αμμολόχου, Βαριδίου, Καλλιβαρίου της νήσου Άνδρου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 όλους τους περιστεριώνες των περιοχών Γαυρίου, Άνω Γαυρίου, Κολύμπου, Αγ. Μαρίνας, Παλαιοκάστρου, Κορθίου, Όρμου Κορθίου, Καππαριάς, Κουμαρίου, Αμμολόχου, Βαριδίου, Καλλιβαρίου της νήσου Άνδρου, διότι αποτελούν μοναδικά δείγματα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, άμεσα συνδεδεμένα με την τοπική παράδοση και τη ζωή του νησιού.
Η ιδιοκτησία και η τοποθεσία των περιστεριώνων είναι:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ ΑΝΔΡΟΥ

1. Γαύριο (4)
1.1 Ιδιοκτησίας Κοινότητας.
1.2 Ιδιοκτησίας Μαμάη
1.3 Ιδιοκτησίας Μαμάη
1.4 Ιδιοκτησίας Μαντζώρου (Άνω Γαύριο).

2. Κόλυμπος (1)
2.1 Ιδιοκτ. Κοινότητας Παλαιόπολης.

3. Όρμος Κορθίου (50)
Περιοχή Αγίας Μαρίνας (8)
3.1 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Όρμου Κορθίου.
3.2 Ιδιοκτησίας Μάρκου Μ. Παρλιάρου.
3.3 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Π. Ελευθερίου.
3.4 Ιδιοκτησίας Μάρκου Μ. Παρλιάρου.
3.5 Ιδιοκτησίας Σοφίας Μπουρούτη
3.6 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Ελευθερίου.
3.7 Ιδιοκτησίας Μάρκου Μαγγανιώτη
3.8 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Ελευθερίου.

Περιοχή έξω Ρόγω (5)
3.9 Ιδιοκτησίας Αγγελικής Ι. Παπαδοπούλου.
3.10 Ιδιοκτησίας Παρασκευής Δημ. Λουσίδου.
3.11 Ιδιοκτησίας Αγγελικής Ι. Παπαδοπούλου.
3.12 Ιδιοκτησίας Παρασκευής Δημ. Λουσίδου.
3.13 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Όρμου Κoρθίου.

Περιοχή Ρόγω (5)
3.14 Ιδιοκτησίας Παντελή Γ. Τέντε.
3.15 Ιδιοκτησίας Στεφάνου Πανταζή
3.16 Ιδιοκτησίας Στεφάνου Πανταζή.
3.17 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Όρμου Κορθίου (ερείπιο).
3.18 Ιδιοκτησίας Αργυρώς Ραμουνίδου.

Περιοχή Μέσα Ρόγω (3)
3.19 Ιδιοκτησίας Δημητρίου Τέντε
3.20 Ιδιοκτησίας Δημητρίου Γιαννίση.
3.21 Ιδιοκτησίας κοινότητας Όρμου Κoρθίου.

Όρμος Κορθίου (29)
3.22 Ιδιοκτησίας Αργυρώς Ραμούνδου.
3.23 Ιδιοκτησίας Ανδρέα Ιω. Παντερλή.
3.24 Ιδιοκτησίας Στεφάνου Ευστρ. Πανταζή.
3.25 Ιδιοκτησίας Παρασκευής Λουσίδου.
3.26 Ιδιοκτησίας Ανδρέα Ιω. Παντερλή.
3.27 Ιδιοκτησίας Καρραλέκου.
3.28 Ιδιοκτησίας Αντωνίου Αλ. Τηνιακού.
3.29 Ιδιοκτησίας Φωτεινής Λ. Γριμάνη.
3.30 Ιδιοκτησίας Ασημίνας Μαγγινιώτη.
3.31 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Λεφάκη.
3.32 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Λεφάκη.
3.33 Ιδιοκτησίας Μαρίας Παν. Τζιώτη.
3.34 Ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μυλανάκη.
3.35 Ιδιοκτησίας Μοσχούλας Π. Οικονόμου.
3.36 Ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μυλανάκη.
3.37 Ιδιοκτησίας Δημητρίου Αντ. Τέντε.
3.38 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Λεφάκη.
3.39 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Λεφάκη.
3.40 Ιδιοκτησίας Στεφάνου Πανταζή.
3.41 Ιδιοκτησίας Παντελή Τέντε.
3.42 Ιδιοκτησίας Δημητρίου Κλεάνθη Γλυνού.
3.43 Ιδιοκτησίας Στυλιανού Ζερτολούλη.
3.44 Ιδιοκτησίας Αργυρώς Β. Ραμούνδου.
3.45 Ιδιοκτησίας Νικολάου Γ. Κατσίκη.
3.46 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Δημ. Αντωνέλλου.
3.47 Ιδιοκτησίας Ιωάννου Κων. Βασταρδή.
3.48 Ιδιοκτησίας Στεφάνου Νικ. Βουραζέρη.
3.49 Ιδιοκτησίας Δέσποινας Μιχαηλίδου.
3.50 Ιδιοκτησίας Ιωάννου Αντ. Βόλτη.

4. Παλαιόκαστρο (4)
4.1 Ιδιοκτησίας της Κοινότητας Παλαιοκάστρου.
4.2 Ιδιοκτησίας της Κοινότητας Παλαιοκάστρου.
4.3 Ιδιοκτησίας της Κοινότητας Παλαιοκάστρου.
4.4 Ιδιοκτησίας της Κοινότητας Παλαιοκάστρου.

5. Κόρθι (9)
5.1 Ιδιοκτησίας Μιχάλη Γ. Βαρδάλη.
5.2 Ιδιοκτησίας Σταύρου Αντ. Πολίτη.
5.3 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Ιω. Καμπάνη.
5.4 Ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κων. Τζιώτη.
5.5 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Ν. Πριμάνη
5.6 Ιδιοκτησίας Άννας Αυγ. Γκρούση.
5.7 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Κορθίου
5.8 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Κορθίου.
5.9 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Μεσαριάς (στον περιφερειακό δρόμο Μεσσαριάς Κορθίου).

6. Καππαριά (9)
6.1 Ιδιοκτησίας κληρονόμων Νικολάου Λεων. Πανταζή.
6.2 Ιδιοκτησίας κληρονόμων Ιωάννου Βασταρδή.
6.3 Ιδιοκτησίας Ελένης Γ. Πανταζή.
6.4 Ιδιοκτησίας Χ. Παπαδοπούλου.
6.5 Ιδιοκτησίας Θεμιστοκλή Αλ. Μηλά.
6.6 Ιδιοκτησίας Λεωνίδα Αλ. Μηλά.
6.7 Ιδιοκτησίας Μ. Μαγγανιώτη.
6.8 Ιδιοκτησίας Δήμητρας Γ. Αθανασίου.
6.9 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Καππαριάς.

7. Κουμάρι (2)
7.1 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Παλαιόπολης.
7.2 Ιδιοκτησίας Κοινότητας Παλαιόπολης.

8. Αμμόλοχος (1)
8.1 Ιδιοκτησίας Μαμάη.

9. Βαρίδι (2)
9.1 Ιδιοκτησίας Χέλμη.
9.2 Ιδιοκτησίας Δ. Μαμάη (περιοχή Καψάλη Βαριδίου).

10. Καλλιβάρι (2)
10.1 Ιδιοκτησίας Μπόθου.
10.2 Ιδιοκτησίας Καφετζή.

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Περιστεριώνας (ερείπιο) στο Ρογό Άνδρου, ιδ. κοινότητας Όρμου Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Ελευθερίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Ελευθερίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Ελευθερίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Μάρκου Μ. Παρλιάρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Μάρκου Μαγγανιώτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Μάρκου Παρλιάρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. Σοφίας Μπουρούτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Αγία Μαρίνα Άνδρου, ιδ. της κοινότητας Όρμου Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Αγία Μαρίνα
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Δήμητρας Γ. Αθανασίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Ελένης Γ. Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Θεμιστοκλή Αλ. Μηλά
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. κληρονόμων Ιωάννου Βασταρδή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. κληρονόμων Νικολάου Λεων. Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Κοινότητας Καππαριάς
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Αλ. Μηλά
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Μ. Μαγγανιώτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στην Καππαριά Άνδρου, ιδ. Χ. Παπαδοπούλου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Καππαριάς
Καππαριά
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Άνω Γαύριο Άνδρου, ιδ. Μαντζώρου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Άνω Γαυρίου
Άνω Γαύριο (τ.Άνω Γαύριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Βαρίδι Άνδρου, ιδ. Δ. Μαμάη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μακροταντάλου
Βαρίδι (τ.Βαρίδιον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Βαρίδι Άνδρου, ιδ. Χέλμη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μακροταντάλου
Βαρίδι (τ.Βαρίδιον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Γαύριο Άνδρου, ιδ. Μαμάη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Γαυρίου
Γαύριο (τ.Γαύριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Γαύριο Άνδρου, ιδ. Μαμάη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Γαυρίου
Γαύριο (τ.Γαύριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Γαύριο Άνδρου, ιδ. της κοινότητας
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Γαυρίου
Γαύριο (τ.Γαύριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Καλυβάρι Άνδρου, ιδ. Καφετζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μακροταντάλου
Καλυβάρι (τ.Καλυβάριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Καλυβάρι Άνδρου, ιδ. Μπόθου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Μακροταντάλου
Καλυβάρι (τ.Καλυβάριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Αικατερίνης Τζιώτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Άννας Γκρούση
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. κοινότητας Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. κοινότητας Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. κοινότητας Μεσαριάς
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Καμπάνη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Πριμάνη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Μιχάλη Γ. Βαρδάλη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κόρθι Άνδρου, ιδ. Σταύρου Πολίτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Κορθίου
Κόρθιον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κουμάρι Άνδρου, ιδ. Κοινότητας Παλαιόπολης
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Άνω Γαυρίου
Κουμάρι (τ.Κουμάριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Κουμάρι Άνδρου, ιδ. Κοινότητας Παλαιόπολης
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Άνω Γαυρίου
Κουμάρι (τ.Κουμάριον)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Παλαιόκαστρο Άνδρου, ιδ. της κοινότητας
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Παλαιόκαστρο Άνδρου, ιδ. της κοινότητας
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Παλαιόκαστρο Άνδρου, ιδ. της κοινότητας
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Παλαιόκαστρο Άνδρου, ιδ. της κοινότητας
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Αγγελικής Παπαδοπούλου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Αγγελικής Παπαδοπούλου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Αργυρώς Ραμουνίδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Δημητρίου Γιαννίση
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Δημητρίου Τέντε
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. κοινότητας Όρμου Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. κοινότητας Όρμου Κορθίου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Παντελή Τέντε
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Παρασκευής Λουσίδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Παρασκευής Λουσίδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Στεφάνου Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στο Ρογό Άνδρου, ιδ. Στεφάνου Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Ρογόν
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Αμόλοχο Άνδρου, ιδ. Μαμάη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αμμολόχου
Αμμόλοχος (τ.Αμόλοχος)
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Κόλυμπο Άνδρου, ιδ. κοινότητας Παλαιόπολης
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Παλαιοπόλεως
Κόλυμπος
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Αικατερίνης Μυλανάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Αικατερίνης Μυλανάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Ανδρέα Παντερλή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Ανδρέα Παντερλή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Αντωνίου Τηνιακού
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Αργυρώς Β. Ραμούνδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Αργυρώς Ραμούνδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Ασημίνας Μαγγινιώτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Δέσποινας Μιχαηλίδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Δημητρίου Κλεάνθη Γλυνού
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Δημητρίου Τέντε
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Ιωάννη Βασταρδή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Ιωάννου Βόλτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Καρραλέκου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Αντωνέλλου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Λεφάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Λεφάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Λεφάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Λεωνίδα Λεφάκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Μαρίας Τζιώτη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Μοσχούλας Οικονόμου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Νικολάου Κατσίκη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Παντελή Τέντε
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Παρασκευής Λουσίδου
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Στεφάνου Βουραζέρη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Στεφάνου Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Στεφάνου Πανταζή
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Στυλιανού Ζερτολούλη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες
Περιστεριώνας στον Όρμο Κορθίου Άνδρου, ιδ. Φωτεινής Γριμάνη
ΑΝΔΡΟΥ
ΆΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Όρμου Κορθίου
Όρμος Κορθίου
Αγροτική Οικονομία
Περιστερώνες