Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/5374/240/4-2-1991 - ΦΕΚ 213/Β/9-4-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας των αρχαιοτήτων της νήσου Λέσβου, επανακηρύσσονται οι παρακάτω χώροι ως αρχαιολογικοί, όπως σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή και με όρια που καθορίζονται από συντεταγμένες:

1)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: -21.600 -1.000
Β: -20.000 -1.000
Γ: -20.500 -1.600
Δ: -21.600 -1.600

Αρίσβη: Ερείπια Αρίσβης (έχει κηρυχθεί με την ΥΑ 33746/1924/11-4-1960 (ΦΕΚ 199//11-5-1960).

2)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 10500 -16.180
Β: 10500 -15.400
Γ: 11.500 -15.000
Δ: 11.500 -15.420

Αποθήκα: "Καλόχτιστος" (Καλό Τείχος): αρχαίο κτιριακό συγκρότημα.

3)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ
Α: -17.175 -10.920
Β: -16.000 -11.900
Γ: -14.900 -11.200
Δ: -13.860 -10.750
Ε: -15.560 -9.360

Αχλαδερή: Ερείπια της αρχαίας Πύρρας, το νεκροταφείο της και τμήμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (Έχει κηρυχθεί με την ΥΑ 33746/1924/11-4-1960 (199/Β/11-5 -1960).

4)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 7610 - 17700
Β: 7525 - 17000
Γ: 9020 - 17010
Δ: 9800 - 16930
Ε: 10360 - 16890

Μάκαρα: Λείψανα κλασικού οικήματος, αρχαίος Πύργος, Μυκηναϊκοί τάφοι.
(Έχει κηρυχθεί με την ΥΑ 15794/1924/19-12- 61, ΦΕΚ 35/Β/ -2- 62)".

5)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 3.500 -13.850
Β: 3.500 -13.400
Γ: 4.350 -13.400
Δ: 4.350 -13.850

Μόρια - Ρωμαϊκό Υδραγωγείο: τμήμα αρχαίου τοξωτού υδραγωγείο. (Έχει κηρυχθεί με την 33746/1924/11-4-1960 ΦΕΚ 199/11-5-1960).

6)
ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 16.125 17.330
Β: 16.250 17.755
Γ: 17.785 16.525
Δ: 18.000 16.000
Ε: 17.450 15.975

Χαλακιές - Σκάλα Πολυχνίτου: προϊστορικός οικισμός.

7)
Χ Ψ
Α: 5.580 10.860
Β: 4.910 11.035
Γ: 4.385 9.900
Δ: 2.265 -7.415
Ε: -2.500 -7.310

Καλαμιάρης Παναγιούδας έως παραλία Θερμής. Συμπληρώνεται η ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/23565/911/16-6-1986 (ΦΕΚ 453/Β/16-7-1986) με την οποία επανακηρύχθηκε ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής ως αρχαιολογικός χώρος και κηρύσσεται και το υπόλοιπο τμήμα που περιλαμβάνει οικιστικά λείψανα και χώρους απ' όπου προήλθαν έργα πλαστικής (αγάλματα κλπ).

8)
ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ

Α: -7.000 13.290
Β: -5.500 13.435
Γ: -5.150 14.370
Δ: -5.940 14.700
Ε: -6.200 14.500
Ζ: -6.600 14.785

Μέσα Αγίας Παρασκευής: Ερείπια κλασικού ναού.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-01-2005
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο υδραγωγείο Μόριας. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αποθήκας (Νεκροταφείο με κιβωτιόσχημους τάφους και Μυκηναϊκή Ακρόπολη). Καθορισμός Ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας
Αποθήκαι
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αρίσβης (Παλαιόκαστρο). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Αρίσβης
Αρίσβη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αχλαδερής (ερείπια της αρχαίας Πύρρας). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Λουτροπόλεως Θερμής

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Παμφίλων (Παμφύλλων)

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Μέσων Αγίας Παρασκευής. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής
Μέσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Παναγιούδας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις Χαλακιές Πολιχνίτου (προϊστορικός οικισμός)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Πολιχνίτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος πύργος στα Μάκαρα. Καθορισμός Ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα κλασικού οικήματος στα Μάκαρα. Καθορισμός Ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκοί τάφοι στα Μάκαρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκοί τάφοι στη θέση "Κούκος" Μακάρων Άγρας. Ζώνη Α΄ αδόμητης προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Αχλαδερή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βασιλικών
Αχλαδερή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τοίχος με τοιχοδομία τύπου "Καλόκτιστο" Αποθήκας στα Μάκαρα. Καθορισμός Ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αρχαιολογικές Θέσεις