Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β1/Φ34/45973/1002/7-10-1994 - ΦΕΚ 805/Β/25-10-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Παρθένι Θεσσαλονίκης ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Παρθένιο Θεσσαλονίκης ως μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική που χρονολογείται από ανάγλυφη επιγραφή στο ΝΑ υπέρθυρο στα 1856. Ο ναός κοσμείται με τοιχογραφίες, ενώ στο τέμπλο υπάρχουν εικόνες του 19ου αι."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Παρθενίου
Παρθένιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι