Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ34/35706/715/17-6-1985 - ΦΕΚ 425/Β/10-7-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, του Ι. Ναού Αγ. Αθανασίου στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας Νομού Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι.Ναό Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας του Νομού Θεσσαλονίκης, διότι είναι αξιόλογη μεταβυζαντινή βασιλική του 18ου αιώνα με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, ωραίο γυναικωνίτη με ξύλινη καμπύλη κουπαστή, ξυλόγλυπτο ζωγραφισμένο στη βάση του τέμπλου και εικόνες - έργα ζωγράφων από την κουλακιά."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Νέας Μεσημβρίας
Νέα Μεσημβρία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι