Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/25763/654/11-7-1986 - ΦΕΚ 617/Β/23-9-1986
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναού των Ταξιαρχών στην Κερασιά Ν. Θεσσαλονίκης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι. Ναό των Ταξιαρχών, που βρίσκεται στην Κοινότητα Κερασιάς Νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική του 1818, με γυναικωνίτη πάνω από το νάρθηκα, και κωδωνοστάσιο στο ΒΔ μέρος.
Ο Ναός, αποτελεί ένα από τα λίγα σε καλή κατάσταση διατηρούμενα δείγματα ναοδομίας της εποχής στην περιοχή Θεσσαλονίκης".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Ταξιαρχών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ν.Κερασιάς
Νέα Κερασιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι